Synoda 2021-2023

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu,

máme pro vás radostnou zprávu – Synodální cesta, to „společné putování" Božího lidu, si získává místo i v naší farnosti. Stále se učíme naslouchat Duchu svatému i sobě navzájem. Cítíme, že nás Duch svatý vede, vnuká nám nové podněty a učí nás rozlišování.

Synodální skupinky se scházejí i v novém roce a ve vzájemných rozhovorech se i lépe poznáváme. Zakoušíme přijetí i možnost vyjádřit se k životu Církve. Otec Pavel se snaží citlivě se účastnit nebo naopak i neúčastnit těchto našich setkání a tak můžeme opravdu zakoušet společnou snahu o společné dílo Ducha svatého a nás „putující církve“, která má odvahu „společně snít“. Snažíme se o otevření svých srdcí, sdílení svých tužeb a přání. Velmi nám leží na srdci mládež. Před námi je hledání cesty, jak mladé nadchnout – „zachutit“ pro Krista, aby víra nebyla pouze pěknou tradicí, ale smyslem života a životní potřebou. Jak mladým pomoci naleznout vztah v Bohu a k Jeho církvi. Prosíme a vybízíme každého z vás k modlitbě za toto Synodální putování.

Pokud se do synodálního procesu v rámci naší farnosti chcete zapojit, avšak dosud ve svém okolí nemáte informace o vznikající pracovní skupince, ozvěte se nám na kontakty uvedené na nástěnce nebo webu. Tam také naleznete více informací o synodálním procesu v naší farnosti a můžete zde připsat na sebe kontakt k tématu, které vás zaujalo a chcete se o něm sdílet. Ozveme se vám.

V naší pozořické farnosti se vytvořilo několik synodálních skupinek, které se společně modlí a ve vzájemném naslouchání hledají podněty k otázkám dle navržených témat. Dvě z těchto skupinek se scházejí ve čtrnáctidenních intervalech na pozořické faře.

Příští setkání se uskuteční, dá-li Pán, na faře v Pozořicích:

v pondělí 24. 1. 2022 ve 20:00 hod.
– skupinka se sdílí na téma č. 2 „Naslouchání“ – modlitba, zejména přímluvná

ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 19:30 hod.
– skupinka se sdílí napříč tématy - životem církve, zejména farnosti a liturgií.

Na stolečku pod nástěnkou a rovněž elektronicky na webu jsou pro vás též připraveny Dotazníky, které zahrnují otázky související s životem naší farnosti i celé církve. Děkujeme všem za průběžné vyplňování těchto Dotazníků! Předpokládané ukončení vyplňování Dotazníků bude 28. 2. 2022.

Na váš zájem, zapojení se a na setkání s každým z vás se těší
Mojmír Novotný a tým spolupracovníků

DOTAZNÍK - SYNODA V POZOŘICÍCH

BLIŽŠÍ INFO NÍŽE

Plakát + QR kód pro připojení do skupiny WhatsApp

01 - Základní informace a pozvání na společnou cestu

06 - Hlavní otázky pro synodální konzultační setkání

SYNODA 2021-2023 - Modlitba a logo

KONTAKT

Farní synodální koordinátor:
Mojmír Novotný
Tel.: 724 866 377
Email: novotny.he@email.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace