SYNODA 2021-2023

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu,
máme pro vás radostnou zprávu – Synodální cesta, to „společné putování" Božího lidu, si získává místo i v naší farnosti. Stále se učíme naslouchat Duchu svatému i sobě navzájem. Cítíme, že nás Duch svatý vede, vnuká nám nové podněty a učí nás rozlišování.

Synodální skupinky se scházejí i v novém roce a ve vzájemných rozhovorech se i lépe poznáváme. Zakoušíme přijetí i možnost vyjádřit se k životu Církve. Otec Pavel se snaží citlivě se účastnit nebo naopak i neúčastnit těchto našich setkání a tak můžeme opravdu zakoušet společnou snahu o společné dílo Ducha svatého a nás „putující církve“, která má odvahu „společně snít“. Snažíme se o otevření svých srdcí, sdílení svých tužeb a přání. Velmi nám leží na srdci mládež. Před námi je hledání cesty, jak mladé nadchnout – „zachutit“ pro Krista, aby víra nebyla pouze pěknou tradicí, ale smyslem života a životní potřebou. Jak mladým pomoci naleznout vztah v Bohu a k Jeho církvi. Prosíme a vybízíme každého z vás k modlitbě za toto Synodální putování.

PROBÍHÁ PŘESMĚROVÁNÍ...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace