Ministrantské stupně

Vážení rodiče,

postup v plnění ministrantských znalostí a dovedností si můžete prohlédnout níže.

S ohledem na aktuální situaci tyto informace momentálně neaktualizujeme.
Online dokument (Google Docs): zde
Soubor PDF (41,5kb): zde

Tabulku aktualizujeme přibližně jednou za čtvrt roku. Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2019

MINISTRANTSKÉ STUPNĚ

1a) MINISTRANT čekatel
  • Tento předstupeň je dobou přípravy. Kandidát na službu ministranta už chodí k oltáři, ale tam nic zvláštního nevykonává.
1b) MINISTRANT
  • Zná liturgické barvy a kdy se jich užívá.
  • Zná jednotlivé části mše svaté.
  • Umí pojmenovat liturgické předměty a oděvy (kalich, patena, obětní misky, konvičky, mešní řád, lekcionář, přímluvy, alba, štola, mešní roucho, rocheta, pluviál, aj.)
  • Ví, kde je v kostele oltář, ambon, sedes, svatostánek, křtitelnice, zpovědnice. Ví, kde se zapíná rozhlas.
  • Ví, kdo a kdy ustanovil mši svatou.
  • Umí správně ministrovat při mši svaté v neděli, ve všední den, při pohřbu, při svatbě, při křtu.
  • Zná ministrantský zákon a umí jej vysvětlit: MINISTRANT JE ZBOŽNÝ, PŘESNÝ A VĚRNÝ!
  • Zná životopis alespoň jednoho ochránce ministrantů, kterého si vybral za vzor, zná alespoň tři vyjmenovat (sv. Jiří, sv. Václav, sv. Alois, sv. Tarzicius, sv. Dominik Savio)
  • Rozhodl se, že bude pravidelně sloužit Bohu. Dochází pravidelně na ministrantské schůzky. Umí se správně liturgicky obléci. Udržuje si svůj oblek v pořádku a čistotě.
2. MISALISTA
  • Dovede vyjmenovat a také připravit ke mši svaté ve všední den i v neděli vše potřebné. K požehnání umí přisluhovat kouřem i vélem.
  • Umí vše připravit ke křtu.
  • Umí dle direktáře najít správné texty ke mši svaté nebo se aspoň natolik vyznat, že najde správný text, když vypadne záložka u oltáře.
  • Dovede se orientovat v Písmu svatém Starého i Nového zákona.
  • Přečetl si alespoň jednu náboženskou knihu.
  • Zná základní nauku o Nejsvětější Svátosti a Svátosti Usmíření.
3. LEKTOR
  • Dovede vyjmenovat a vysvětlit pravidla lektora.
  • Ví, kolik je nedělních a všedních cyklů čtení a dovede nalézt příslušný text podle liturgického kalendáře.
  • Přečte správě text z Písma svatého, který si samostatně připravil.
  • Dovede přečíst přímluvy a zná jejich 4 hlavní úmysly.
    • za církev
    • za svět
    • za trpící
    • za farnost
  • Zná přehledně Písmo svaté S a NZ a dovede nalézt zadaný text podle citace.
  • Přečetl souvisle aspoň jedno evangelium.
  • Ovládá se v řeči, aby byl hoden hlásat Slovo Boží.
  • Přečetl aspoň jednu náboženskou knihu přiměřenou svému věku.
  • Rozhodl se pravidelně sloužit Bohu předčítáním Slova Božího při liturgii.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace