Farní rada

Farní rada (nebo též pastorační rada farnosti) je společenstvím bratří a sester dané farnosti, které faráři "napomáhá rozvoji pastorační činnosti" (srov. Kodex církev. práva, kánon 571 §1). Úkolem farní rady je pomáhat knězi radou i účinnou pomocí a dle potřeby zapojovat do aktivního života ve farnosti také ostatní bratry a sestry. Pomáhá tak spolu s farářem aktivně vytvářet farní obec podle slov Písma: "Obec měla jedno srdce a jednu duši." (Sk 4,32) a nese spoluzodpovědnost za šíření poselství spásy a proměny světa duchem evangelia podle Kristova příkazu: "Budete mými svědky." (Sk 1,8). Farní rada nezbavuje ostatní věřící zodpovědnosti za život ve farnosti, ale naopak ji pomáhá oživovat a motivovat!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace